XÉT DUYỆT THUYẾT MINH ĐỀ CƯƠNG GIÁO TRÌNH NỘI BỘ KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH NĂM HỌC 2019 - 2020

 

XÉT DUYỆT THUYẾT MINH ĐỀ CƯƠNG GIÁO TRÌNH NỘI BỘ

KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH NĂM HỌC 2019 - 2020

 

 

Sáng ngày 02 tháng 01 năm 2020, tại phòng họp 1, Trường Cao đẳng Công Thương Tp. HCM đã tổ chức xét duyệt thuyết minh đề cương giáo trình nội bộ của Khoa Quản trị kinh doanh. Chủ tịch hội đồng là thầy Nguyễn Anh Tuấn, thầy Đào Văn Phượng làm thư ký, Trưởng phòng QLKH & HTQT.

Năm học 2019 - 2020, Khoa Quản trị kinh doanh đăng ký thực hiện 8 giáo trình phục vụ cho nhu cầu giảng dạy, học tập và nghiên cứu của nhà trường. Các đề tài được xét duyệt bao gồm:

  • Giáo trình Marketing dịch vụ; Chủ biên: TS. Nguyễn Thị Bảo Nghi
  • Giáo trình Khởi tạo doanh nghiệp; Chủ biên: TS. Vũ Nhật Tân
  • Giáo trình Tổng quan Kinh doanh Nhà hàng - Khách sạn; Chủ biên: ThS. Hà Minh Phước
  • Giáo trình Quản trị nhân sự; Chủ biên: ThS. Đặng Hạnh Quyên
  • Giáo trình Quản trị ẩm thực; Chủ biên: ThS. Nguyễn Sơn Tùng
  • Giáo trình Nghiệp vụ lễ tân; Chủ biên: ThS. Nguyễn Thi Thơ
  • Giáo trình Nghiệp vụ pha chế: Chủ biên: ThS. Đỗ Ngọc Hảo
  • Giáo trình Giao dịch thương mại quốc tế; Chủ tịch; ThS: Phạm Thị Ngọc Thư

 

 

 

 

 

Nghiên cứu khoa học

MÔ HÌNH HỌC TẬP ALAPA

Thay vì tập trung vào việc học từ cách tiếp cận hướng dẫn đơn giản của giảng viên, Whetten và Cameron (2010) đã đề xuất ra một phương pháp bao gồm một giảng viên cộng với các sinh viên thử nghiệm các hành vi mới. 

Xem tiếp...
Các tin khác

Hợp tác quốc tế

HỌC BỔNG CỦA TRƯỜNG KOREATECH - HÀN QUỐC

Học bổng Thạc sĩ Quản lý giáo dục nhằm hỗ trợ nâng cao năng lực quản lý giáo dục nghề nghiệp cho các cán bộ và giáo viên của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp năm 2020 tại trường KoreaTech, Hàn Quốc.

Xem tiếp...
Các tin khác

Quy trình làm việc

Hình ảnh NCKH-HTQT